ANKARA TIP - Üniversite Hastanesi | Türkiyədə Praktika

ANKARA XƏSTƏXANALARI

ANKARA TIP / ÜNİVERSİTE HASTANESİ

ANKARA, TÜRKİYƏ
3209 baxılma

XƏSTƏXANA HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT

Tarihçe

Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün emriyle Türkiye Cumhuriyetinin ilk Tıp Fakültesi olarak kurulan Ankara Tıp Fakültesi’nin ilk hastanesidir. 19 Ekim 1945 tarihinde Cebeci Gülhane Hastanesi Konferans Salonunda 2.Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından törenle açılan Tıp Fakültesi kendi binalarını oluşturana kadar Cebeci Gülhane Askeri Hastanesi ve Numune Hastanesi binalarından yararlanmıştır.

19 Ekim 1945 Gülhane Hastanesi Konferans Salonu – Açılış Töreni

Toplam 1011 yatak kapasiteli Cebeci Hastanemizin en belirgin özelliği geniş yeşil alanlar arasında yatay yerleşim göstermesidir. 1900’lü yılların başında askeri amaçlı inşa edilen Cebeci Hastanesi irili ufaklı 36 binada hizmet vermektedir. Başhekimlik binası ve arkasında U biçiminde yer alan binalar, 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından “Koruma Alanı” olarak belirlenmiştir.

Bina Durumu

Kampüsün Tıp Fakültesi Caddesi üzerindeki ana girişinde karşımıza çıkan ilk bina tarihi Başhekimlik binasıdır. Başhekimlik binası içerisinde Başhekimlik, Hastane Müdürlüğü, Hastane Başhemşireliği, Yazı İşleri Birimi, Genel Evrak Bürosu, Bilgi İşlem ve Faturalama Birimi, Hasta Hakları Birimi, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi, Çevre Birimi, Sivil Savunma Uzmanlığı, Döner Sermaye Şefliği ve 24 saat hizmet veren Nöbetçi Memurluk bulunmaktadır. Başhekimlik Ek Binasında ise; Mali İşler Bürosu, İş Göremezlik Bürosu, Bilgi İşlem Teknik Servis, İstatistik Birimi, Kanser Kayıt Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği ve Çalışan Sağlığı Birimi hizmet vermektedir.

Tarihi Başhekimlik Binası

Başhekimlik binasının hemen arkasında yer alan havuzlu bahçenin etrafını U şeklinde saran binalarda Radyoloji Anabilim Dalı, Hepatoloji Enstitüsü, Başhekimlik Ek binası, Serpil Akdağ Kan Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Hastane Eczanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı ve Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı hizmet vermektedir.
Radyoloji Anabilim Dalı’nın Cebeci kampüsündeki bölümü 1998 yılında en son teknoloji ile donatılarak hizmete açılmıştır. Bilimsel gereklerin tümü sağlanarak 1998 yılında kurulan Serpil Akdağ Kan Merkezi’nde çağdaş kan bankacılığı hizmetlerinin hepsi verilmektedir. Ülkemizin en modern rehabilitasyon merkezi olan ve 1996’da hizmete giren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda nörolojik ve ortopedik özürlüler rehabilite edilmektedir. 2003 yılında Cebeci kampüsünde yer alan binasında hizmete başlayan Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı temel kanser araştırmalarında öncü rol üstlenmiştir. 2013 yılında yenilenme süreci tamamlanan Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı binasında radyoterapi alanındaki tüm modern tedavi olanakları sunulmaktadır. Bölümümüzde yatarak radyoterapi hizmeti de mümkündür.
U Bloğun batı kanadına paralel olarak, 1942 yılında inşaatı bitmiş olan Cerrahi binasında gerçekleştirilen tadilatlar sonrası; Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, 7 ameliyat odası bulunan Müşterek Ameliyathane, 2. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi, Nütrisyon Ünitesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ve Patoloji (Kayıt Bürosu) hizmet vermektedir.
Kampüsümüzde yaklaşık 2000 metrekare kullanım alanı olan 4 katlı Spor Hekimliği Anabilim Dalı binasında poliklinik, sportif rehabilitasyon, performans değerlendirme ve geliştirme ile araştırma laboratuarları yer almaktadır.
1997 yılında hizmete açılan Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda Gastrointestinal Endoskopi Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Karaciğer İzleme Polikliniği hizmet vermektedir. 2013 Eylül ayı içerisinde binanın yeniden inşası için geçici olarak yataklı tedavi hizmetleri Radyasyon Onkolojisi binasına, poliklinik ve idari hizmetleri ise eski Lepra binasına taşınmıştır. Lepra Eğitim ve Araştırma Ünitesi 2014 yılı itibarı ile Cüzam Savaş Dispanseri adıyla bu bina içerisinde hastalara ayaktan hizmet vermektedir.
1963 yılında kendi alanında ülkemizde kurulan ve ilk merkez olma gururunu taşıyan Nükleer Tıp Anabilim Dalı öncülük vasfını kaybetmeden modern teknolojiyi kullanarak hizmetlerine devam etmekte, nükleer tıbbın ülkemizde tanınıp gelişmesinde büyük katkılarda bulunmaktadır.
Aralık 1995 yılında açılan Merkez Laboratuarı tüm hastaneye 24 saat hizmet vermektedir. Kampüsümüz içerisinde yer alan, 1995 yılına kadar Kulak Burun Boğaz ve Nöroloji Anabilim Dalı olarak hizmet veren binada günümüzde Üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Ankara Üniversiteliler Polikliniği hizmet vermektedir.
1967 yılında hizmete giren Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı binasında her türlü modern teşhis ve tedavi bölümleri, ameliyathane ve doğum salonlarının yanı sıra lazer ünitesi ve elektronik santralize fetal monitorizasyon ünitesi, “Perinatoloji”, “Tüp Bebek”, “Menapoz” üniteleri çalışmalarını sürdürmektedir. Kısırlık Teşhis ve Tedavi Araştırma Uygulama Merkezi de bu bina içerisinde hizmet vermektedir. 23.06.2011 tarihinde tamamlanan tadilat süreci sonunda doğum katında yer alan tüm hasta odaları, doğum salonları, ameliyathaneler, yüksek riskli gebelerin takip ve tedavisinin yapıldığı ünite (perinatoloji), yeni doğan canlandırma ünitesi ve diğer tüm çalışma alanları yenilenerek hizmete açılmıştır.
2013 yılı sonunda modern mimari yapısı ve tıbbi donanımı ile hizmete giren Çocuk Hastanesi’nde hasta ve aile odaklı bütüncül yataklı tedavi, poliklinik ve laboratuvar hizmetleri yanında 3. Basamak Çocuk Yoğun Bakım, 3. Basamak Yeni Doğan Yoğun Bakım ve 24 saat acil sağlık hizmeti sunulmaktadır. Hastane polisi de Çocuk Acil Servis içerisinde görev yapmaktadır. Çocuk Ürolojisi, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi bölümlerinin de en kısa sürede bu binaya taşınarak hizmet vermesi planlanmaktadır. l963 yılında hizmete açılmış Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binası içerisinde bulunan idari birimler ve Ankara Çocuk Koruma Birimi (AÇOK) ile hizmete devam etmektedir. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’na bağlı Otistik Çocuklar Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi bu binanın bitişiğinde yer alan küçük binada yer almaktadır.
Adli Tıp Anabilim Dalı da modern otopsi salonları, adli tıp laboratuarı ile günümüzün şartlarına en uygun şekilde bu kampüste hizmet vermektedir.
l972 yılında hizmete giren 50.Yıl Amfisi son derece modern bir konferans salonu şeklinde düzenlenenmiş olup aynı bina içerisinde bulunan toplantı salonlarında ulusal ve uluslararası kongreler ve bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapılmaktadır. Bu binanın bir kanadında Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı, diğer kanadında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı hizmet vermektedir.
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı binası büyük bakım-onarım sürecinin ardından kalite standartlarına uygun biçimde düzenlenen hasta odaları; daha geniş bir alanda, merkezi havalandırma sistemi, hasta başı üniteleri, izolasyon ve drenaj odalarıyla 3. Basamak kriterlerine sahip yoğun bakım ünitesi; klimatizasyonu, duvarlarına kurşun levha döşenmesi ve tesisatının yenilenmesiyle Türkiye’nin en modern ve donanımlı bronkoloji laboratuarı; dünyadaki benzerleri ile baş başa yenilenen röntgen, arter kan gazları, solunum fonksiyon testleri, egzersiz laboratuarı ve rehabilitasyon ünitesi, uyku laboratuarı; KOAH izlem ve Sigara Bırakma Polikliniği, İnterstisyel Akciğer Hastalıklar ve Sarkoidoz Üniteleri ile 08.07.2011 tarihinde yeniden hizmete girmiştir.
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Allerji Ünitesi ile temeli atılan İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı’nda astım, rinit gibi solunum yolları allerjik hastalıklarının yanı sıra, venom, ilaç, besin ve deri alerjileri olan hastaların tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca allerjik hastalıkların tedavisinde önemli yeri olan hasta eğitimi öğretim üyeleri tarafından aylık konferanslarla gerçekleştirilmektedir.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Grup Terapileri, Psikoterapi, Rehabilitasyon ve Uğraş Merkezi ile Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Ünitesi (KLP) ile modern psikiyatrinin her türlü fonksiyonlarının görüldüğü bir merkez olarak hizmet vermektedir.
1973 yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı içinde bir birim olarak kurulan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1997 yılında da Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olmuştur. Bölümde 0-18 yaşları arasındaki bebek, çocuk ve gençlerin ruhsal sorunları değerlendirilmekte, aile, öğretmen, okul ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılmaktadır.
1964 yılında klinik ve 1973 yılında poliklinik binası hizmete giren ve ülkemizin en modern Göz Kliniği olarak hizmet veren Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Retina, Şaşılık, Kontakt Lens, Tümör ve Üvea Üniteleri ile teşhis ve tedavisinin yapıldığı önde gelen merkezlerden biridir.
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı binası karşısında yer alan eski Göz Hastalıkları poliklinik binasında bugün Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü, Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Görme Araştırmaları ve Az Görme Rehabilitasyon Birimi, Kornea ve Doku Bankası hizmet vermektedir. Az Görenler Rehabilitasyon Merkezi Türkiye’nin bu alanda ilk ve tek merkezi olma özelliğine sahiptir.
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kardiyoloji Anabilim Dalı ve Nükleer Tıp Laboratuvarının hizmet verdiği 1996 yılında hizmete giren Kalp Merkezi modern binası; ameliyathanesi, 3. Basamak Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi, Kalp Nakli ve Ventriküler Destek Sistemleri Ünitesi, 1. Basamak Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Hemodinami Anjiografi ve Elektrofizyoloji Laboratuarı ve diğer üniteleri ile ileri teknolojiyi uygulayan merkez durumuna gelmiştir.

Kalp Merkezi Binası

Hematoloji Bilim Dalı 1982 yılında kurulduğunda U şeklindeki binanın doğu kanadındaki İç Hastalıkları binasında yer aldı. Daha sonra bugün kullanmakta olduğu binaya taşınan Hematoloji Bilim Dalı Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesi’nde yılda ortalama 75 hastaya Kemik İliği Transplantasyonu gerçekleştirilmektedir. Bu konuda hastanemiz bir referans merkez haline gelmiş olup, Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Birliği’ne 117. Merkez olarak kabul edilmiştir.
23.09.2011 tarihinde hizmete açılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Akraba Dışı Doku ve Kordon Kanı Bankası etik, teknik, maliyet yönünden özelleşmiş, tecrübeli ve gelişmiş bir alt yapı gerektiren aktivitelerini ulusal ve uluslar arası platformlarda yürütme çabasındadır.
Akdere semtinde 50.Yıl Parkı girişinde yer alan Halk Sağlığı Anabilim Dalı binası 1980 yılında hizmete girmiştir. Kırsal hekimlik ve Aile hekimliği alanlarında pratik uygulamalar yapılmaktadır.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Binası

Dünyada yeni geliştirilen bir öğretim sistemi olan ve ülkemizde yeni uygulanmaya başlayan Probleme Dayalı Öğrenimin gerçekleştirildiği Probleme Dayalı Öğrenme Merkezi de kampusümüz içerisinde yer almaktadır. Aynı bina içerisinde Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı ile Mesleksel Beceri ve İletişim Laboratuarı bulunmaktadır.
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi, Diyet Beslenme ve İaşe Bölümü, bakım-onarım elektrik, su, demir, marangoz, boya, kanalisazyon, cam, merkezi ısıtma atölyeleri ile Teknik İşler Birimi, Cenaze İşleri, Halkla İlişkiler Birimi, Evrak Arşivi, Basılı Evrak Ünitesi ve Garaj Amirliği Hastane Müdürlüğümüze bağlı olarak kendi binalarında hizmet vermektedir. Ayrıca Öğretim Üyeleri Yemekhanesi, Öğrenci Yemekhanesi, Personel Yemekhanesi (Merkez Kampüs ve Kalp Merkezinde olmak üzere 2 adet), Hemşire Yatakhanesi, Çocuk Gündüz Bakımevi ve Cumhuriyet Kız Öğrenci Yurdu, Öğrenci Sarayı, berber, bayan kuaförü, banka, bankamatik, market, öğrenci kantini kampüsümüz ortak kullanım alanları içerisinde yer almaktadır.

Hizmet Sunumu

Türkiye’nin önde gelen üçüncü basamak sağlık kuruluşlarından biri olan hastanemizde yılda yaklaşık 443.000 poliklinik hastasına ve 25.000 yatan hastaya hizmet verilmekte, 30.000 ameliyat yapılmaktadır. Sağlık Hizmetleri alanında yaşanılan gelişmeler doğrultusunda hastanemiz verimli, etkili ve etkin hizmet sunabilmek için sürekli olarak yenilenmektedir.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetini artırmak amacıyla 14 Mart 2013 tarihinden itibaren telefonla yada poliklinik sekreterliklerine bizzat başvurarak muayene randevusu alma sistemi başlatılmıştır. Ankara Üniversitesi çalışanlarının sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı biçimde ulaşabilmesi için Üniversitemiz Tandoğan, Gölbaşı ve Dışkapı yerleşkelerinde Aile Hekimliği Poliklinikleri açılarak hizmete başlamıştır.
Hastane işletmeciliğinde artan hizmet çeşitliliği nedeni ile yemek, temizlik, çamaşırhane, otopark ve kreş hizmetleri dışarıdan hizmet satın alma biçiminde yüklenici firmalar tarafından yürütülmektedir. Söz konusu hizmetler hastane yönetimi tarafından mevzuata uygun olarak sürekli denetlenmektedir.
Sağlık hizmetlerinde kullanılmakta olan hastane bilgi yönetim sistemimize eklenen yeni modüllerle hastanemiz genelinde tüm klinik ve polikliniklerinde tam otomasyona geçilmiştir.
Tıp Fakültesi Hastaneleri (Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi) genelinde hizmet süreçlerini hızlandırmak ve network aracılığı ile birimler arası doğru ve güvenilir bilgi akışını sağlamak amacıyla PACS (Picture Archiving and Communication System) kullanılmaktadır.


PRAKTİKA KEÇƏ BİLƏCƏYİNİZ ŞÖBƏLƏR

TEMEL TIP BÖLÜMLERİ
Anatomi Anabilim Dalı
Biyofizik Anabilim Dalı
Biyoistatistik Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

DAHİLİ TIP BÖLÜMLERİ
Acil Tıp Anabilim Dalı
Adli Tıp Anabilim Dalı
Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Acil Bilim Dalı
Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı
Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı
Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı
Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı
Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı
Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı
Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı
Neonatoloji Bilim Dalı
Sosyal Pediatri Bilim Dalı
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Romatoloji Bilim Dalı (ftr)
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı(GH)
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
Fizyopatoloji Bilim Dalı
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Geriatri Bilim Dalı
Hematoloji Bilim Dalı
İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı(İ.H)
Nefroloji Bilim Dalı
Romatoloji Bilim Dalı
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Yoğun Bakım Bilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı
Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

CERRAHİ TIP BÖLÜMLERİ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Algoloji Bilim Dalı
Yoğun Bakım Bilim Dalı
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Cerrahi Onkolojisi Bilim Dalı
Periferik Damar Cerrahisi Bilim Dalı
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Obstetrik & Perinatoloji
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
El Cerrahisi Bilim Dalı
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Sitopatoloji Bilim Dalı
Üroloji Anabilim Dalı
Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı


İNDİ MÜRACİƏT EDİN

Sizi maraqlandıran suallar: Xəstəxanalar, yurdlar və digər xidmətlərimiz haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə WhatsApp xəttimizdən bizə yaza bilərsiniz.

WhatsApp-dan bizə yazmaq üçün
daxil olun


HƏMÇİNİN BAXIN

Gaziosmanpaşa Hastanesi

İSTANBUL, TÜRKİYƏ
533 baxılma
GAZİOSMANPAŞA/ ÖZEL HASTANE haqqında məlumat almaq və tibbi praktika keçmək üçün daxil olun.
ƏTRAFLI

CERRAHPAŞA

İSTANBUL, TÜRKİYƏ
3689 baxılma
CERRAHPAŞA / ÜNİVERSİTE HASTANESİ haqqında məlumat almaq və tibbi praktika keçmək üçün daxil olun.
ƏTRAFLI

Ege

İZMİR, TÜRKİYƏ
4937 baxılma
EGE / ÜNİVERSİTE HASTANESİ haqqında məlumat almaq və tibbi praktika keçmək üçün daxil olun.
ƏTRAFLI

Bağcılar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İSTANBUL, TÜRKİYƏ
332 baxılma
Bağcılar E.A.H./ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ haqqında məlumat almaq və tibbi praktika keçmək üçün daxil olun.
ƏTRAFLI