Əlavə Edin
Hesabınız
$USD
Universitet
Xəstəxanası
Bütün
Şöbələr
Yaxın
Yurdlar
Konsultasiya
Xİdməti

Bütün dünyada davam edən pandemiya səbəbindən TurkiyedePraktika.com saytındakı xidmətlərdə dəyişiklik ola bilər. Bunun üçün əvvəlcədən məlumat alın, sonra xidmətlərdən istifadə etmə qərarı verin.

TurkiyedePraktika.com saytındakı xəstəxanalar və yurdlarla bağlı olan məlumatlar və şəkillər qeyd olunan xidmətlərin saytından alınıb. İstifadə zamanı məlumatlar üst üstü düşməməzsə bu barədə sayt məsuliyyət daşımır (Əsasən yurd, otel xidmətinə aiddir).

Misyonumuz;
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri,
Toplum sağlığının korunması, bireye en üst düzeyde uzmanlaşmış, kaliteli tanı ve tedavi hizmetini, çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi buluşturarak vermek yanında, üstün nitelikli ve evrensel standartlarda eğitim, öğretim ve araştırma yapılması için gerekli altyapı desteğinin sağlanmasını amaçlar.

Vizyonumuz;
En ileri bilgi ve teknolojinin, yeterli ve tatmin edici düzeyde, zevkli bir ortam içinde sunulduğu, Yönetimiyle örnek bir model oluşturan, Uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, Hasta ve çalışan memnuniyetinin mükemmele ulaştığı, Lider sağlık kuruluşu olmaktır.

Değerlerimiz;
Özenli, Çalışkan, Güler yüzlü ve Saygılı olmaktır.
Tıp eğitiminde lider ve sağlık araştırmalarında uluslararası alanda ülkemizin en saygın kuruluşlarından olan Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde sunulan sağlık hizmeti Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi’nin 1966’da hizmete girmesi ile başlamıştır. O tarihten günümüze, her geçen gün mükemmele ulaşabilmek için yoğun çaba harcanmış ve artık Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri 4 hastaneden oluşan modern tıbbın gerektirdiği tüm araç ve gerecin, üstün bilgi birikimine sahip doktorlar tarafından kullanıldığı Türkiye’nin en önde gelen sağlık merkezi haline gelmiştir. Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelen hastalara nitelikli sağlık hizmeti sunulmasının yanı sıra, Hacettepe Hastaneleri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve araştırma görevlileri için de önemli bir eğitim merkezi olma özelliğine de sahiptir.
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde yaklaşık 550 öğretim üyesi, 700 araştırma görevlisi, 750 sağlık teknisyeni, 1100 hemşire, 300 hastabakıcı ve 1200 de çeşitli idari kadrolarda görevli personel çalışmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri toplam 4 hastanede sağlık hizmeti sunmaktadır. Sıhhiye’deki Sağlık Kampüsünde 9 bloktan oluşan hastaneler kompleksinin, 1., 2., 3. blokları İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesini 4., 5., 6., 7. ve 8. blokları Hacettepe Erişkin Hastanesi’ni ve 9. blok da Onkoloji Hastanesini oluşturmaktadır. Ayrıca Oran semtinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hizmet vermektedir. Yılda yaklaşık 1.000.000 hastanın ayaktan, 50.000 hastanın yatarak tedavi gördüğü, 35.000 hastanın ameliyat edildiği ve 24 saat acil servis hizmeti sunulan hastanelerimizin 1040 yatak kapasitesi bulunmaktadır.
Hasta haklarına saygının ve hasta memnuniyetinin ön planda olduğu hastanelerimizde sağlık hizmetinde kaliteyi, bilgi birikimini, güncel teknolojiyi ve sürekliliği sağlamak hep en önde gelen amacımız olmuştur.

Tarihçe
Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinin başlangıcı sayılan Çocuk Sağlığı Kürsüsü, 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında Hacettepe’de sağlık hizmeti vermeye ve 1958 yılında da eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına başlamıştır. 1961 yılında Hacettepe’de Hemşirelik, Tıbbi Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 1962 yılında Beslenme ve Diyetetik alanlarında eğitim yapan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. 1963 yılında ise Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi hâline getirilerek Temel Bilimler, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji ve Sağlık Teknolojisi Yüksekokulları bu fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiş ve ayrıca yine Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu kurulmuştur. 1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim Merkezi ve 1966’da Hacettepe Tıp Merkezi kurulmuş, aynı yıl Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi de hizmete girmiştir. Bu şekilde örgütlenen ve gelişen çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı Kanun’la Hacettepe Üniversitesi haline getirilmiş ve Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. 1967 yılında Erişkin Hastanesi, 1993 yılında da Onkoloji Hastaneleri hizmete açılmıştır. Çağdaş Tıp Eğitimi ve sağlık hizmetindeki bir çok güncel uygulamanın ülkemize gelmesinde önderlik yapan Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde son 50 yılda 11,498 hekim, 4789 uzman hekim yetişmiştir.

Sağlık Hizmeti
Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde verilen sağlık hizmeti 2007 yılından itibaren JCI (Joint Commission International) tarafından akredite edilmiştir ve düzenli olarak Uluslararası kalite standartları açısından denetlenmektedir. Hacettepe Üniversitesi JCI standartlarında sağlık hizmeti veren Türkiye’deki ilk kamu kuruluşudur.
Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde sağlık hizmeti verilirken tam bir takım çalışması uygulanmaktadır. Tıp, Diş, Eczacılık, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde çalışan Dünya’nın seçkin bilim insanlarının bilgi birikimleri sayesinde çok zor hastalıkların dahi tanı ve tedavileri başarı ile gerçekleştirilmektedir. Hastanelerimizde yaklaşık 350 Profesör, 150 Doçent, 50 Yardımcı Doçent ve 40 Uzman hekim görev yapmaktadır.
Özellikle tanısı ve tedavisi zor hastalıklar başta olmak üzere Türkiye’nin her bölgesinden Hacettepe Üniversitesi Hastanelerine başvuran hastalara ek olarak Uluslararası Hasta Koordinatörlüğüne 2013 yılında başta Azerbaycan, Irak ve Kıbrıs olmak üzere otuzun üzerinde farklı ülkeden 3000’den fazla hasta başvurmuştur.

Eğitim ve Araştırma
2013 yılında URAP Laboratuvarı tarafından hazırlanan ‘Dünyanın Akademik Performansı En yüksek Üniversiteleri sıralamasında Hacettepe Üniversitesi ilk 500’de yer almıştır. Üniversitemiz Türkiye sıralamasında ise 1. sıradadır.

Tıbbi Cihaz Parkı
Hastanelerimizde Türkiye’nin en geniş ve gelişmiş tıbbi cihaz parkı bulunmaktadır. Hastalarımızın ilaçları elektronik olarak hasta güvenliğini en üst düzeyde sağlayan pyxis sistemi ile verilmektedir. Yoğun bakım üniteleri en ileri teknolojiyle donatılmış olup SCMO, HFO, CVVH ve PE gibi gelişmiş ileri yaşam desteği uygulamaları yapılabilmektedir. Cyber-knife, PET-BT, stereotaktik radyoterapi/radyocerrahi cihazı Novalis, 4 adet Lineer Akseleratör, siklotron, 3 Tesla MRG gibi kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan gelişmiş cihazlar ile SPECT-BT, 5 adet MRG, 6 adet BT ve brakiterapide ayaktan tedavi olanağı veren yüksek doz hızlı cihazlarımız ile ülkemizin en donanımlı cihaz parkını hizmetinize sunmaktayız.

Cerrahi Deneyim
Hacettepe Hastanelerindeki cerrahi ekip tarafından Türkiye’deki en zor ameliyatlar gerçekleştirmektedir. Organ nakli programımız ülkemizdeki en kapsamlı programlardandır. Toplam 27 odaya sahip ameliyathanede, sayısı 400’e yaklaşan cerrah, 70 cerrahi hemşire ve 75 cerrahi tekniker ile her yıl yaklaşık 5.000 A grubu, 8.500 B grubu, 9.000 C grubu, 6.000 D grubu ve 7.500 E grubu ameliyat başarıyla yapılmaktadır.

Hemşirelik Hizmeti
Kuruluşundan itibaren sunduğu sağlık hizmetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir yere sahip olan Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nin başarısında en önemli unsurlardan birisi hemşirelik hizmetlerinin niteliğidir. Üniversitemiz hastanelerinde hemşirelik hizmetleri, hasta/çalışan güvenliği ve memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışı ile uluslararası standartlarda, bağımsız, bilimsel temele dayalı ve bilişim teknolojilerinden etkin olarak yararlanılarak verilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri örgütlenme yapıları ve hemşirelik hizmetleri modeliyle diğer birçok kuruma örnek olmuş, bu konuda danışmanlık ve destek hizmeti vermiş, özelleşmiş alanlarda çalışacak hemşirelerin yetiştirilmesinde ve hemşire öğrencilerin eğitiminde tercih edilen bir kurum haline gelmiştir. Hemşirelik hizmetleri koordinatörlüğü ile akademik ve klinik ortam işbirliği sağlanarak hemşirelik hizmetlerinin uluslararası standartlarda sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Araştırma
Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde çok fazla sayıda laboratuvarda klinik hizmetin yanı sıra hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Yurtdışı merkezlerle birlikte güncel tedavilerin araştırıldığı bir çok çalışma yürütülmektedir. Üniversite hastanelerimizde çok sayıda ulusal ve uluslararası ödül almış bilim insanı çalışmakta olup SCI kapsamında uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve bunlara yapılan atıf sayıları açısından yapılan sıralamalarda Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Türkiye’nin en iyisi olarak yer almaktadır.
Bununla birlikte 2009 yılı Kasım ayından itibaren kurulmuş olan Klinik Araştırmalar Birimi klinik araştırmalar ile ilgili denetim ve düzenleme faaliyetlerini yürütmektedir. Halen hastanelerimizde T.C. Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (FDA) ve Avrupa (EMA) ilaç dairesi tarafından izlenmekte olan ve hastalıklarla ilgili en yeni geliştirilen ilaç, cihaz ya da metodlarla ilgili yürümekte olan 65 adet uluslararası klinik araştırma mevcuttur.

Eğitim
Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde üniversite yerleştirme sınavında en yüksek puanı alan öğrenciler eğitim görmektedirler. Hastanelerimiz bünyesinde mezuniyet sonrası eğitim programı yürüten 34 Anabilim Dalı ve 42 Bilim Dalı’nda eğitim verilmektedir.

Uyğun Tarixlər

TÜRKİYƏDƏ PRAKTİKAYA NƏ ZAMAN GEDƏ BİLƏRƏM?
PRAKTİKANIN SONUNDA SERTİFİKAT VERİLİRMİ?

Türkiyə xəstəxanalarında praktika keçən hər bir doktora sonda praktika keçdiyinə dair rəsmi yazı və ya sertifikat verilir. Bu yazının üzərində praktika keçdiyi tarixlər və şöbənin adı yazılır.

HANSI İXTİSASLAR ÜZRƏ PRAKTİKA KEÇƏ BİLƏRƏM?

Xəstəxanaların altında qeyd olunan ixtisaslar üzrə praktika keçə bilərsiniz. 

PRAKTİKA XİDMƏTİNƏ NƏLƏR DAXİLDİR?

Praktika xidmətinə TAM PAKET olaraq aşağıdakılar daxildir. Amma, istəkdən asılı olaraq hər hansı xidməti çıxmaq mümkündür. Digər paketlərimiz haqqında saytımızın PAKETLƏR bölməsindən ətraflı məlumat ala bilərsiniz.

Şöbələr

 • Allerqologiya
 • Anesteziologiya-reanimatologiya
 • Dermatovenerologiya
 • Endokrinologiya
 • Fizioterapiya və tibbi bərpa
 • Ftiziatriya
 • Hematologiya
 • İmmunologiya
 • Kardiologiya
 • Laboratoriya işi
 • Mamalıq-ginekologiya
 • Mikrobiologiya
 • Nefrologiya
 • Nevrologiya
 • Neyrocərrahiyyə
 • Oftalmologiya
 • Onkologiya
 • Otolorinolarinqologiya
 • Pediatriya
 • Plastik cərrahiyyə
 • Qastroenterologiya
 • Revmatologiya
 • Stomatologiya
 • Şüa diaqnostikası
 • Terapiya
 • Travmatologiya-ortopediya
 • Ümumi cərrahiyyə
 • Ürək-damar cərrahiyyəsi
 • Urologiya
 • Uşaq cərrahiyyəsi
 • USM həkimi
 • Yoluxucu xəstəliklər

Şərh yazın

Digər şərhlər üçün e-mailiniz yadda saxlanılacaq.

Məlumatlandırma
Xidmət
Xəstəxana
0 Sizin dəyərləndirmə
Şəkil ilə dəyərləndirin

Müraciət Göndərin

+
-
Son Məbləğ

Paylaşan :

Claim listing: Hacettepe Universitet Xəstəxanası

Mesaj Yazın
Salam, suallarınızı yazın
Türkiyədə Praktika
Salam, suallarınızı cavablandırmaq üçün buradayıq.

Şifrənizi Yeniləyin